Menu

MU Library Research Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ”

MU Library Research Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ”

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา MU Library Research Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(เดิม) ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้นำการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 (National Library of Thailand conference 2018) ในหัวข้อ "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ : NATIONAL LIBRARY AS INSPIRATION" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann