หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลเข้าระบบ “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลเข้าระบบ “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด”

วันที่ 21 กันยายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน “โครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสวทช. (Mahidol Libraries OER)” และสมาชิกเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

  1. คุณบุบผา ล้วนวิลัย จาก บ้านโขนไทย
  2. คุณจุฑารัตน์ บุญประคอง จาก โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร
  3. คุณวิมลมาศ นาคสวัสดิ์ จาก โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร
  4. คุณอนุรักษ์ ก้านจันทร์ จาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. คุณพสุ สุขศิริ จาก หน่วยงานโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  6. คุณวิภาวี นิละปะกะ จาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลเข้าระบบ “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” และ “คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด” โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ เป็นประธานในพิธี ก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann