ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

Research Information about COVID-19 – CLICK

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำการฉีดพ่นสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนภายในอาคาร

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำการฉีดพ่นสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนภายในอาคาร

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยแอลกอฮอล์ ฉีดพ่นสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร้านอาหารโดยรอบ รวมถึงรถยนต์ที่ให้บริการ Book Delivery และรถยนต์ที่ใช้ในราชการ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ เกิดความมั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ภายในพื้นที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข่าว : สุวรรณา
ภาพ : กิ่งเพชร / สุทธิณี / ตะวัน

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann