Menu

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวรายงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานนิทรรศการ ประกอบด้วย พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล และความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สืบทอดกันมาช้านาน อันเป็นการแสดงถึงพระบารมีให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้ที่ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://museum.li.mahidol.ac.th/th/2562-exhibition/kingrama10

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann