Menu

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมบริจาคหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมบริจาคหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 26 มิ.ย 2562 เวลา 9.00 น. คุณเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ส่งมอบหนังสือบริจาคในสาขาประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 กล่อง 380 เล่ม ให้กับเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่ นพ.สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความอนุเคราะห์หนังสือบริจาคให้แก่ห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยได้ประสานงานกับ คุณธนพร เฟื่องขจร บรรณารักษ์ห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann