การอบรมการจัดรูปแบบเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานของหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 รุ่นที่ 2

การอบรมการจัดรูปแบบเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานของหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4) ในหลักสูตร “การจัดรูปแบบเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานของหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร คุณสุวรรณา กัญจนบุศย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ จากโปรแกรม Microsoft Word 2016 ในการจัดรูปแบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงาน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann