หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในหลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart" โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม ในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ และคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) ก่อนที่จะเป็นการบรรยายจาก คุณสันติ สวนศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Open Source ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart โดยใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 28-29 กันยายน 2560

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann