Menu

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เบื้องต้น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เบื้องต้น” จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการจัดการข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบ Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Tableau ได้

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann