Menu

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลาง และ คุณวิชุภรณ์ นลินคันธกุล บรรณารักษ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Mohammad Naim Azimi  รองอธิการบดี และ Mr.Mohammad Jawad Shahad อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน จำนวน 2 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมไปถึงการให้บริการต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann