หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในหลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape" โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และต้อนรับวิทยากร คุณพิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Open Source และทีมงาน ที่มาให้ความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) และการสร้างสรรค์ผลงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Open Source : GIMP & Inkscape โดยใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 4-5 กันยายน 2560

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann