หนังสือเล่มโปรด My Favorite Book

หนังสือเล่มโปรดของชาวหอสมุด
MU Libraries-We MAHIDOL


ขอเชิญทุกท่านมาร่วมแนะนำหนังสือที่คุณชื่นชอบกับโครงการดีๆ "หนังสือเล่มโปรด My Favorite Book" ที่เราอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับพวกเราชาว MU Libraries-We MAHIDOL ทั้ง 119 คน ได้ที่ https://goo.gl/7SFjHb

 

 หนังสือเล่มโปรด ปี 2 (2560)

รวบรวมข้อมูล : ทรายแก้ว ดวงมณี
ออกแบบกราฟฟิก : นวลปรางค์ ศรัทธาบุญ สุรศักดิ์ นามนัย
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์
updated : August 2016