Menu

Sarun Thamtuksin

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ดลับการรับมือกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงาน ผู้น่ารัก”

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เคล็ดลับการรับมือกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงาน ผู้น่ารัก” ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้บริการ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันธ์ให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการฯ

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย” …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากสมาชิกเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับแต่งภาพเบื้องต้นด้วย Adobe Lightroom CC

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 3) ในหลักสูตร …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกบูธในงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “เพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล …อ่านต่อ

กิจกรรม Vivid of Harmony ชาติพันธุ์ ความรู้ และความผูกพันกับสังคม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม “Vivid of Harmony ชาติพันธุ์ ความรู้ และความผูกพันกับสังคม” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน …อ่านต่อ

พิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดสวามี สัตยานันทปุรี ณ สมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากรผู้ร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : “ห้องสมุดสวามี สัตยานันทปุรี” อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต (Thai-Bharat Cultural Lodge) ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดสวามี สัตยานันทปุรี …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องประชุมบุญศิริ …อ่านต่อ

กิจกรรมหล่อประติมากรรมเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 “รักพ่อและทรงรัก”

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มครูอาสา ให้เบ็ด ดีกว่า ให้ปลา จัดกิจกรรมหล่อประติมากรรมเหรียญที่ระลึกและพระบรมรูปปั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 “รักพ่อและทรงรัก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงในดวงใจชาวไทยทุกคน …อ่านต่อ

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการให้ความรู้และทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (Mahidol Quality Fair 2018) ภายใต้หัวข้อ “Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน” …อ่านต่อ

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการให้ความรู้และทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว …อ่านต่อ

การอบรม Writing a great paper and getting it published in a research journal workshop

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรม “Writing a great paper and getting it published in a research journal workshop” ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users …อ่านต่อ

การอบรมการใช้งาน Microsoft Excel 2016 เบื้องต้น

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรม “การใช้งาน Microsoft Excel 2016 เบื้องต้น” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Services

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Services ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2562/1 …อ่านต่อ

การอบรมการจัดรูปแบบเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานของหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 3) ในหลักสูตร “การจัดรูปแบบเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานของหอสมุดฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน มหิดลวิชาการ’61 เปิดบ้านมหิดล ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย …อ่านต่อ

กิจกรรมเสวนา “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย ep.2”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย ep.2” สืบเนื่องมาจากการที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้มีการจัดตั้งชมรมออกกำลังกายหอสมุดฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ อันประกอบด้วย …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา (CCS) อย่างเป็นทางการ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา (Center for Chinese Studies) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน (H.E. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลมอบหนังสือให้กับ THE STANDARD.CO

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 หน่วยรับบริจาคหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำหนังสือนิตยสาร วารสาร และนวนิยายไปมอบให้กับบริษัท เดอะ แสตนดาร์ด จำกัด (THE STANDARD.CO) เพื่อนำไปส่งต่อให้กับคุณอุดม แต้พานิช ศิลปิน นักแสดงชื่อดัง …อ่านต่อ

Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ “International Study Visits from Korea”

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา MU Library Research Forum ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “International Study Visits from Korea” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(เดิม) ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพัตรา นนทะภา …อ่านต่อ

การอบรมการวาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 3) ในหลักสูตร “การวาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016” …อ่านต่อ

การเสวนาการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 14.30 น. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดกิจกรรม เสวนาการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) …อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ “การพิมพ์หนังสือวิชาการในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล…Value for Us”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561  เวลา 10.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพิมพ์หนังสือวิชาการในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล…Value for Us” …อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 91 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล …อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ วิธีการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database Searching) ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเชิญให้ไปจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วิธีการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database Searching) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี คุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าห้องสมุดกลาง เป็นวิทยากร …อ่านต่อ

1 2 3 4 5 6 10
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann