Menu

Sarun Thamtuksin

Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Transform Libraries, Transform Societies”

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา MU Library Research Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Transform Libraries, Transform Societies” from IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur, Malaysia ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(เดิม) ชั้น 2 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล …อ่านต่อ

กิจกรรมไหว้พระอิ่มบุญ…สุขใจ พาพี่เที่ยวก่อนเกษียณ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “ไหว้พระอิ่มบุญ…สุขใจ พาพี่เที่ยวก่อนเกษียณ” ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีบุคลากรผู้เกษียณและสิ้นสุดสัญญาจ้างในปีนี้ รวมถึงบุคลากรปัจจุบันของหอสมุดและคลังความรู้ฯ จำนวน 70 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเนื่องในวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

เนื่องในโอกาส พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ด้วยการจัดซุ้มถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าทางเข้าของหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

Mahidol Library The Roadshow 2018

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “Mahidol Library The Roadshow 2018” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 ให้กับคณะและสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลจาก Elsevier”

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลจาก Elsevier” ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 วันคือ …อ่านต่อ

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลจัด พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3

วันพุธที่ 12 กันยายน 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินใน โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3 จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Wiley’s Author Workshop : Publishing with Success – Mahidol University”

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Wiley’s Author Workshop : Publishing with Success – Mahidol University” ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users …อ่านต่อ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ออกบูธในงานประชุม Ocean Govermance : The agenda for the future of Thailand

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในงานประชุม Ocean Govermance : The agenda for the future of Thailand “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย” โดยได้รับเกียรติจาก …อ่านต่อ

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มอบหนังสือให้กับหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เดินทางมาจัดพิธีสักการะศาลพ่อขุนทุ่ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งมอบหนังสือ “ตำราเหยื่ออาชญากรรม : HELP” แต่งโดย ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด …อ่านต่อ

คณะนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน มหาวิทยาลัยยูนนานหมินจู๋ และมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่ร่วมโครงการ …อ่านต่อ

การอบรมการใช้งาน MU Webmail (New platform)

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2) ในหลักสูตร “การใช้งาน MU Webmail (New platform)” …อ่านต่อ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ออกบูธในงานบรรยายวิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ภายใต้การกำกับดูแลของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ และแนะนำขั้นตอนในการตีพิมพ์หนังสือ หรือตำราทางวิชาการให้กับอาจารย์ผู้สนใจ ภายในงานบรรยาย “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” …อ่านต่อ

MU Library Research Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ”

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา MU Library Research Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(เดิม) ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม …อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2) ในหลักสูตร “การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” …อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ …อ่านต่อ

การบรรยายและสาธิตการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัด การบรรยายและสาธิตการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี Mr.William Chew ตัวแทนจากบริษัท Innovative จำกัด เป็นวิทยากร …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” รุ่นที่ 2 จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี โดยมีการถวายเครื่องสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนที่จะมีการจัดพิธีสงฆ์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รางวัลลำดับที่ 2 (ระดับส่วนงานขนาดกลาง) ในการร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คุณพรรณทิพา โรจนกร หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปยังห้องสมุดสวามีสัตยานันทปุรี สมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อทำการจัดชั้นหนังสือ และตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบห้องสมุด …อ่านต่อ

MU Library Research Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Digital Scholarship Trend in Academic Library”

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา MU Library Research Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Digital Scholarship Trend in Academic Library” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(เดิม) ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

การอบรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิด การอบรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพเพื่อเลื่อนสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น จัดโดย หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ เป็นประธานในการกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” รุ่นที่ 1 จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ 33 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา …อ่านต่อ

โครงการพันธกิจพิเศษเพื่อสังคม ร่วมมือพัฒนาการศึกษา

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท Ricoh (Thailand) จำกัด จัด โครงการพันธกิจพิเศษเพื่อสังคม ร่วมมือพัฒนาการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลด้วย Adobe Indesign

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลด้วย Adobe Indesign” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

กิจกรรม Happy Society ส่งความสุขผ่านสบู่ทำมือ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมจิตอาสา “Happy Society : ส่งความสุขผ่านสบู่ทำมือ” ภายใต้โครงการ จิตอาสาเพื่อพลังแผ่นดิน ร่วมสร้างรอยยิ้ม จากงาน D.I.Y. BY MAHIDOL Library ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ …อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

1 3 4 5 6 7 10
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann