งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นางอภิชยาภา คูพะเนียด

Mrs.Apichayapa Kupanead
บรรณารักษ์
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.ศิลปากร
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
  apichayapa.kup@mahidol.ac.th
  i+24+4220


นางสาวขวัญเรือน   คิดประเสริฐ

Ms.Kwanruen   Kidprasert
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์
MU-SUP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2557
  kwanruen.kid@mahidol.ac.th
  i + 24 + 4220


นายสุรศักดิ์ บุตรศรี

Mr.Surasak Budsri
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
   surasak.bud@mahidol.ac.th
   i+24+4220


นางสาวสุดารัตน์ พบถาวร

Ms.Sudarat Pobthaworn
บรรณารักษ์
ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา), ม.บูรพา
  sudarat.pob@mahidol.ac.th
  i+24+4220


นางสาวนิสากร มณี

Ms.Nisakorn Manee

บรรณารักษ์
วท.บ. (สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล), ม.วลัยลักษณ์
  nisakorn.man@mahidol.ac.th
  i+24+4220


นางกัญญา วิมลนันทพงศ์

Mrs.Kanya Wimolnantapong
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บช.บ. (การบัญชี), ม.สยาม
  kanya.wim@mahidol.ac.th
  i+24+4220

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann