งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวธัญญาดา  ดวงมณี

Ms.Thanyada  Duangmanee
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
  thanyada.dua@mahidol.ac.th
  i+24+4232


นางสาวโสมรัศมิ์  พิบูลย์มณี

Ms.Sommarat  Pibulmanee
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์
MU-SUP รุ่นที่ 19 พ.ศ.2560
  sommarat.pib@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4231


นางสาวปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร

Ms.Preeyaporn Sombutseangurai
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา), มร.สวนสุนันทา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มร.สวนสุนันทา
  preeyaporn.som@mahidol.ac.th
  i+24+4231


นางสาวดาริกา เชื้อสมัน

Ms.Darika Chuasaman

บรรณารักษ์
ศศ.บ.(สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
  darika.chu@mahidol.ac.th
  i+24+4231


นางนิภา วัฒนมงคล

Mrs.Nipa Watanamongkol
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  nipa.waa@mahidol.ac.th
  i+24+4231

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann