หนังสือเล่มโปรด My Favorite Book"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสถานที่ที่เราจะไปมากขึ้นเท่านั้น"
ดร.ซูสส์ นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read With My Eyes Shut!

มาเรียนรู้และจุดประกายจินตนาการไปกับพวกเราชาว MU Libraries-We MAHIDOL ในโครงการ "หนังสือเล่มโปรด
(My Favorite Book) ปี 2"
มาร่วมแชร์ความรู้สึกและแบ่งปันหนังสือเล่มโปรดของคุณ ได้ที่ https://goo.gl/7SFjHb

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
FUTURE : ปัญญาอนาคต
ผู้เขียน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

สิขริน สุวรรณนที
สูญสิ้นความเป็นคน
ผู้แต่ง ดะไซ โอซามุ
 

ทรายแก้ว ดวงมณี
ภูฏาน : ความสุข พุทธศาสนา และลามะน้อยผู้กลับชาติมาเกิด
มนทิรา จูฑะพุทธิ เรื่องและภาพ

นงเยาว์ บุญเจริญ
"ขบวนรถไฟสายน้ำตก"
ผู้แต่ง โมด บางปะกง

ปิยธิดา เทพวงค์
คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว = Green Office
ผู้เขียน สยาม อรุณศรีมรกต
 
 

นิภา วัฒนมงคล
ศานตาราม
โดย เกรกอรี่ เดวิด โรเบิร์ตส์

ศศินาฎ ศรีคง
หัวใจแห่งความสุข
โดย พระไพศาล วิสาโล

สุรัสวดี ดิษฐสกุล
อาหารสมุนไพร ในทัศนะจีน-ตะวันตก
โดย วิทิต วัณนาวิบูล

พรรณทิพา โรจนกร
ผักสวนครัวเงินล้าน
โดย สุชาทิพย์ ทิพย์บำรุง

ศุภารนันท์ กาญจนวาหะ
สิ่งมีชีวิตในโรงแรม
โดย วิชัย

บังอร กุณาละสิริ
ชีวจิต  
 

ธนพร เฟื่องขจร
Creativity ฉลาดคิด ฉลาดสร้างสรรค์
โดย เรวัฒน์ ชำนาญ

เกล้านพรัตน์ เจริญดี
สร้างอาชีพ  

โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
โดย นภดล ร่มโพธิ์

พรจิตต์ หมีงาม
นพลักษณ์ : แผนที่เข้าถึงคน เข้าถึงตน
เขียนโดย : คาร์เรน เวบบ์ จากหนังสือ : Principles Of Enneagram

วนิดา จิระเดชากร
โรงพยาบาลธรรมชาติ
โดย ศ.นพ. วิโรจน์ ไววานิชกิจ

ษิญาดา อ่อนรำพรรณ
ซีเคร็ต : Secret  

เพชรดา ฐิติยาภรณ์
เทพเจ้าแห่งการบริหาร
(Gods of Management)

เขียนโดย Charles Handy
แปลโดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

พงศกร ระวิเพียรทรัพย์
เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาล
แห่งราชวงศ์จักรี

พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
 

อาทิตยา ทรัพย์สิน
ทักษะสำคัญกว่าความรู้
แต่งโดย ทันตแพทย์สม สุจิรา

กฤตยา ติณนรเศรษฐ์
เรื่องรักขนาดใหญ่ ของเด็กชายตัวเล็ก
เขียนโดย เจนนิเฟอร์ ริชาร์ด จาคอบสัน

ณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร
7 อุปนิสัยสำหรับครอบครัวที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง
(The 7 Habits Of Highly Effective Families)

โดย สตีเฟน อาร์ โควีย์

ปัญจวัลย์ ชาวดง
“กรุงเทพฯ ยามราตรี”
โดย วีระยุทธ ปีสาลี
 
 
 

วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์
วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ
How to Lie with Statistics

เขียนโดย Darrell Huff แปล: นาถกมล บุญรอดพานิช

กิริยา วรกัลยากุล
สอนลูกให้ดี (LETTERS OF A BUSINESSMAN TO HIS SON)
โดย: จี.คิงส์ลี่ย์ วอร์ด (G. KINGSLEY WARD)

กฤษฎา แก้วผุดผ่อง
HOW TO IMPROVE YOUR READING
ผู้เขียน Rachnee Sosothikul

มารุต คล่องแคล่ว
Garage Life
 
 

สุรศักดิ์ บุตรศรี
อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป
โดย: ซะซะกิ ฟุมิโอ

สุดารัตน์ พบถาวร
ไร้เสน่หา
โดย ว.วินิจฉัยกุล

ผึ้งนภา ศรประสิทธิ์
ศิษย์รัก เชอร์ล็อก โฮมส์ : The Beekeeper’s..Apprentice
ผู้แต่ง คิง,ลอรี อาร Laurie R. King
แปลโดย สุมาลี

ปิยะรัตน์ กุลอัก
นับหนึ่ง (ไม่) ถึงสิบ
โดย บุษบง บุตรสาร และชาครีย์ เมธีกุล
 
 
 
 

วนาพล แช่มสุขี
เรียนพูดภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง 99 สะเต็พ

โดย อาจารย์ M.B.S

กิ่งเพชร ปลื้มเงิน
แค่ใข้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่ง ก็พลิกสถานการณ์ได้
โดย ซาซากิ เคอิจิ

โชติกา แจ้งเจริญกิจ
อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย เล่ม 1-13
เขียนโดย Lemony Snicket

เอกอรุณ ลิ้มเจริญนุพันธ์
เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ : When Breath Becomes Air
โดย Paul Kalanithi   แปล โตมร ศุขปรีชา

พิมพิไร สุพัตร
Death Note
โดย Ohba Tsugumi, Asami Yuuko

พลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ
คู่มือมนุษย์
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ