หนังสือเล่มโปรด

หนังสือเล่มโปรด

หนังสือเล่มไหนที่เป็นเล่มโปรดของคุณ มาร่วมแนะนำหนังสือที่คุณชื่นชอบกับเราชาว MU Libraries - We MAHIDOL

หนังสือเล่มโปรด ปี 3

หนังสือเปลี่ยนมือ

ขอเชิญผู้สนใจในการรักการอ่าน แวะชมและเลือกหนังสือกับกิจกรรม "หนังสือเปลี่ยนมือ" ในงาน Mahidol Library Mini Book Fair @Salaya ที่เปิดพื้นที่ให้แต่ละคนมาแลกเปลี่ยนหนังสือ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

หน่วยรับบริจาค

บริจาคเพื่อหอสมุด

ขอเชิญร่วมบริจาคกับโครงการ "Giving to Mahidol Libraries" สมทบทุนจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักลดหย่อนภาษีได้ จำนวน 2 เท่าของเงินบริจาค

รายละเอียดโครงการ


 ติดต่อผู้จัดงาน


งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [ จองบูธร้านหนังสือ ]

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4231, 4232
Fax. 0-2441-0200

สำนักงานผู้อำนวยการ [ จองบูธร้านอาหาร ]

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4211
Fax. 0-2441-9580

*** ในวันและเวลาทำการ [ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ] ***