หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

เฌอปราง อารีย์กุล (BNK48)
ศิษย์เก่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล