หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

กันตณัฐ ตระกูลวีระยุทธ (แฟนพันธุ์แท้ไดโนเสาร์)
นักศึกษา สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล