หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

ทัศนัย กิตติรุ่งสุวรรณ (เต๋า THE VOICE)
ศิษย์เก่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล