หนังสือเล่มโปรด ปี 3 (My Favorite Book)

ชานน สันตินธรกุล (นนกุล)
ศิษย์เก่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล