หน่วยบริการมัลติมีเดีย

หน่วยบริการมัลติมีเดีย

รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและบริการ e-lecture

นายธนภัทร ลีพุฒิธรากุล

Mr.Thanapat Leeputtitharakul
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
   thanapat.lee@mahidol.ac.th
   i+24+4250


นายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู

Mr.Narongsak Pattanachoo
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏพระนคร
  narongsak.pat@mahidol.ac.th
  i+24+4228


นางสาวปัทมาภรณ์ แสงสว่าง

Ms.Pattamaporn Saengsawang

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
  pattamaporn.sae@mahidol.ac.th
  i+24+4228

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann