หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

หัวหน้าหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นายสุรศักดิ์ นามนัย

Mr.Surasak Namnai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.ศิลปากร
   surasak.nam@mahidol.ac.th
   i+24+4251


นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

Mr.Tawatchai Singtakong
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), มร.นครปฐม
   tawatchai.sig@mahidol.ac.th
   i+24+4251


นางสาวพิมพิไร  สุพัตร

Ms.Pimpirai  Supat
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.ม.(สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา), ม.ศิลปากร
บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มสธ.
  pimpirai.sup@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4241


นายสรวิศ อัตตปรีชากุล

Mr.Soravit Attaprechakul

นักวิชาการสารสนเทศ
ศป.ม. (สาขานฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   soravit.att@mahidol.ac.th
   i+24+4251


นายมนตรี เล้าหะชัย

Mr.Montree Laohachai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  montree.lao@mahidol.ac.th
  i+24+4228

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann