หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ผู้เขียนได้กล่าวถึงความเป็นมาของจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ตั้งแต่ครั้งดั้งเดิมของระบบกฎหมายที่สำคัญๆทุกระบบ และได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่องจริยธรรมในระบบกฎหมายไทยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ทั้งได้เปรียบเทียบกับหลักกฎกมายสากลในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

ผู้แต่ง : รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

ISBN 978-616-279-772-9

ปีพิมพ์ : 2558

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน