หนังสือในหมวด : จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์

จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์

ราคา 200 บาท ราคา 140 บาท

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ เล่มนี้ได้กล่าวถึง จริยธรรมวิชาชีพแพทย์และจรรยาบรรณใน วิชาชีพแพทย์ ปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนละชัดเจน เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ หรือวงการทางการแพทย์

ผู้แต่ง : นายแพทย์วิรัช ทุ่งวชิรกุล รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์

ISBN 978-616-279-783-5

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 168 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน