การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ (Nursing for pregnancy)

฿0.00

ชื่อเรื่อง : การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์
ปีที่พิมพ์ : 2563
ผู้แต่ง : กาญจนา ศรีสวัสดิ์
เลขหมู่หนังสือ : WQ200 ก426ก 2563

หนังสือ “การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในแผนกฝากครรภ์ เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ทางการพยาบาล อีกทั้งเหมาะสำหรับบุคลากรทางสุขภาพในหน่วยงานสูตินรีเวชกรรม

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.