การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน

฿0.00

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน
ปีที่พิมพ์ : 2563
ผู้แต่ง : สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
เลขหมู่หนังสือ : WU400 ส824ก 2563

หนังสือ “การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน” เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวม ความรู้จากหนังสือและตำราต่างประเทศ รวมถึงสิ่งพิมพ์วิชาการ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการวินิจฉัยเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการตรวจผู้ป่วย เพื่อมุ่งหวังให้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.