ข่าวสั้นและบทความ Cyber threats 2015

฿0.00

เรียบเรียงโดย:  สุรางคณา วายุภาพ และคณะ
ปีที่พิมพ์ :  2559
เลขหมู่หนังสือ :  HV6773 ข469 2559

รวบรวมข่าวสารและบทความโดย ThaiCERT ตลอดปี 2558 เพื่อให้คนในสังคมออนไลน์และองค์กรธุรกิจต่างๆ มีภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ ทราบวิธีป้องกันและสามารถนำมาปฏิบัติก่อนจะตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามไซเบอร์ และใช้งานเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.