ข้อเท็จจริงและตัวเลขสารเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทยปี 2560-2563

฿0.00

ชื่อเรื่อง : ข้อเท็จจริงและตัวเลขสารเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทยปี 2560-2563
ปีที่พิมพ์ : 2563
บรรณาธิการ : รัศมน กัลยาศิริ
เลขหมู่หนังสือ : QV89 ข289 2563

หนังสือ “ข้อเท็จจริงและตัวเลข : สารเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทย ปีพ.ศ.2560-2563” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อเท็จจริงและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านสารเสพติดของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัยและถูกต้อง เพื่อให้นักวิชาการรวมทั้งผู้ที่สนใจนำไปใช้อ้างอิงหรือศึกษาได้ด้วยตนเอง

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

🚚 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.