ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา

฿0.00

ผู้แต่ง :  วันชัย วัฒนศัพท์
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขหมู่หนังสือ : 
HM136 ว397ค 2555

ให้ความหมายและความสำคัญของความขัดแย้งว่า มีสาเหตุความรุนแรงอย่างไรในอำนาจ ความไว้วางใจ สัมพันธภาพ ความยุติธรรม สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร และการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเตรียมตัวก่อนการเจรจา หลักของการสื่อสารกับการแก้ปัญหาในความขัดแย้งที่เกิดต่อชาติบ้านเมืองในประเทศไทยซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.