ต้าน 4 มะเร็งร้ายในผู้หญิง

฿0.00

ผู้แต่ง : ชัญวลี ศรีสุโข
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขหมู่หนังสือ :
QZ200 ช362ต 2552

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก และมะเร็งรังไข่ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องธรรมชาติของโรค การป้องกัน และการรักษาอย่างถ่องแท้ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก พร้อมความรู้ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ชิดควรรู้เพื่อความเข้าใจโรคได้ดียิ่งขึ้น

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.