ถั่งเช่า สุดยอดยาอายุวัฒนะ

฿0.00

ผู้แต่ง :  มณจันทร์ เมฆธน
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขหมู่หนังสือ : 
QV766 ม119ถ 2559  

เนื้อหา “ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย” ในหนังสือเล่มนี้เป็นถั่งเช่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุสรรพคุณและอัตราการรับประทานสำหรับการรักษาโรคได้ แต่คำแนะนำในหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ รวมทั้งสถิติของลูกค้าที่บริโภคแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจจนมีการกลับมาซื้อรับประทานซ้ำอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำมาสรุปเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคท่านอื่นต่อไป

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.