ทุบเปลือกทำลายเมล็ด : ขุดรากถอนโคนกิเลส

฿0.00

ผู้แต่ง:  ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่หนังสือ : 
BQ5630.S2 ป422ท 2557

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นเปลือกที่ห้อหุ้มจิตใจและรู้วิธีที่จะทุบเปลือกนั้นออก เพื่อจะพบความจริงจนพ้นจากความทุกข์ พร้อมยกตัวอย่าง “ปกิณกธรรม” ที่ช่วยเสริมความเข้าใจให้ง่ายและชัดเจน การที่เราจะเห็นและเข้าใจความจริงได้นั้นจำเป็นต้องทุบเปลือกที่ห่อหุ้มปิดบังออก รวมทั้งทำลายเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่รู้ให้หมดสิ้น แต่เมื่อทุบและกะเทาะเปลือกให้แตกออกแล้ว จะทำลายเมล็ดอันเป็นต้นตอแห่งทุกข์ได้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความเด็ดเดี่ยวเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.