บอกลาสมาธิสั้น

ชื่อเรื่อง : บอกลาสมาธิสั้น
ผู้แต่ง : คาม ไนต์
ปีพิมพ์ : 2563
เลขหมู่หนังสือ : BF385 น976บ 2563

หนังสือแนวจิตวิทยาการพัฒนาตนเองเล่มนี้ จะช่วยการฝึกการรวบรวมสมาธิให้จดจดกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เข้าใจกระบวนการและกลไกการสร้าง และ ทำลายสมาธิ เมื่อคุณเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเล่ม ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ได้แก่ การฝึกและควบคุมสมาธิ การใช้เครื่องมือ การแก้ไขสิ่งที่จะมารบกวนสมาธิ และ การจัดการวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกข้องกับการเพิ่มสมาธิ

▶ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

▶ยืมระหว่างห้องสมุด

หมวดหมู่: , ,
Location:
Copyright © 2019. All rights reserved.