บุญกิริยาวัตถุธรรมสู่การพ้นทุกข์

฿0.00

ผู้แต่ง :  นงลักษณ์ สะวานนท์
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขหมู่หนังสือ : 
BQ4235 น149บ 2559  

การกระทำความดีในพระพุทธศาสนาแสดงไว้ในบุญกิริยาวัตถุ แปลว่า หลักแห่งการบำเพ็ญบุญ บางคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการทำบุญที่จะได้บุญนั้นมีเพียงการตักบาตร ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ หรือปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ปล่อยโคกระบือเท่านั้น ทั้งที่แท้จริงการทำบุญนั้นมีหลากหลาย เราจึงควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องการทำบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้ทำบุญหรือสร้างความดีได้อย่างไม่งมงายและได้ผลมาก ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้โชคดีที่ได้นับถือพระพุทธศาสนา

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.