ประชาคมวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 145 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

฿0.00

เรื่องเด่นในฉบับ

ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2561

 • ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย
 • ผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ
 • ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์
 • ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่
 • ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ

Research Forum

 • สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
 • กลยุทธ์การออกแบบและบริหาร “คน”ในกระบวนการวิจัย “ส้มโอโมเดล”
 • คลังความรู้โลกจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ

Research Community

 • เพื่ออนาคต : เรื่องวิน-วิน ของหนังสือเล่มกับอีบุ๊ค
 • Trip นี้มีเรื่องเล่า : เรื่องเล่า LIF5 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • แนะนำนักวิจัยเด่น
 • แนะนำเว็บไซต์
 • รายชื่องานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2561
 • ประกาศทุนวิจัย

Resezrch Utilization

ด้านพาณิชย์

 • ตู้อบใบจากพลังงานแสงอาทิตย์…เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ด้านชุมชนมและพื้นที่

 • การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม จังหวัดอุบลราชธานี

ด้านสาธารณะ

 • เรียนรู้การออกแบบและงานพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติผ่านระบบควบคุมระยะไกล

Research Management

 • งานวิจัยมนุษยศาสตร์ สู่การสร้าง “ศาสตร์” ให้เป็น “สาธารศิลป์”

RGJ Network

 • ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่ Goethe University ประเทศเยอรมนี

ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

หมวดหมู่: ,
Location:
Copyright © 2019. All rights reserved.