ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563

฿0.00

ชื่อเรื่อง : ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563
ปีที่พิมพ์ : 2563
จัดทำโดย : คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
เลขหมู่หนังสือ : QU145 ป461 2563

หนังสือ “ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563” จัดทำโดย คณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุขภาพแข็งแรง

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

🚚 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.