พระอรหันต์คือใคร

฿0.00

ผู้แต่ง :  บุญมี พวงเพชร
ปีที่พิมพ์ : 2558
เลขหมู่หนังสือ : 
BQ4190 บ527พ 2558 

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัว แต่หลายคนไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่จึงปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรม เลยประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จักจบสิ้น พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีการพัฒนาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ทำให้ท่านได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดากลายเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดนั่นก็คือพระอรหันต์ นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนที่ทรงค้นพบให้แก่ผู้คนทั้งฆราวาสและพระสงฆ์จนทำให้มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าแท้จริงแล้วพระอรหันต์อยู่ที่ไหน

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.