พลังแห่งการเพิ่มความนับถือตัวเอง

ชื่อเรื่อง : พลังแห่งการเพิ่มความนับถือตัวเอง
ปีที่พิมพ์ : 2559
ผู้แต่ง : นาธาเนียล แบรนเดน
เลขหมู่หนังสือ : BF697.5.S46 บ895พ 2559

หนังสือสำหรับพัฒนาศักยภาพทางจิตวิทยา ให้เข้าใจตนเอง ว่าการนับถือตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างรู้ตัว มีสติสัปชัญญะและซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงรอบ ๆ ตัวเรา หนังสือเริ่มจากการให้เห็นถึงการใช้ความคิดที่สามารถจะกำหนดชะตาชีวิตได้ การใช้ชีวิตอย่างรู้ตัว ยอมรับตนเอง ไปจนถึงการนับถือตนเองของผู้อื่น เป็นลำดับวงจร ตั้งแต่การหยุดความคิดเชิงลบ การเพิ่มความเชื่อมั่น สลายอุปสรรค ปลอบโยนเด็กภายในตัว เยียวยาอาการกลัวความสำเร็จ เข้าใจตน …

 ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

ยืมระหว่างห้องสมุด

หมวดหมู่: ,
Copyright © 2019. All rights reserved.