พลังแห่ง “เมื่อไหร่”

฿0.00

ชื่อเรื่อง : พลังแห่ง “เมื่อไหร่” = The power of when
ผู้เขียน : บรูส์, ไมเคิล
ปีพิมพ์ : 2562
เลขหมู่หนังสือ : QT167 บ231พ 2562

Michael Breus ผู้เขียนเรื่อง The power of when: พลังแห่ง “เมื่อไหร่” เป็นนักจิตวิทยาด้านเวชศาสตร์การนอนหลับผู้ที่ค้นพบ “พลังแห่งเมื่อไหร่” จากการศึกษาวิจัยเรื่องนาฬิกาชีวภาพในร่างกายมนุษย์และรักษาคนไข้ควบคู่ไปกับแผนปกติ โดยการแยกบุคลิกออกเป็น 4 ประเภท คือ โลมา สิงโต หมี และหมาป่า ตามสถิติจะแบ่งได้ ดังนี้
– บุคลิกโลมา (คิดเป็น 10% ของประชากร)
– บุคลิกสิงโต (คิดเป็น 15-20% ของประชากร)
– บุคลิกหมี (คิดเป็น 50% ของประชากร)
– บุคลิกหมาป่า (คิดเป็น 15-20% ของประชากร)
เนื้อหาเริ่มต้นจะมีแบบให้ทำว่ามีบุคลิกตามนาฬิกาชีวภาพแบบไหน ผู้เขียนบอกว่านาฬิกาชีวภาพในตัวเราเกี่ยวพันกับยีนที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตั้งแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดขึ้นมานาฬิกาชีวภาพก็ทำงานเพื่อความจำเป็นในการอยู่รอดของสายพันธุ์และแต่ละบุคลิกก็มีหน้าที่แตกต่างกัน โดยความหลากหลายนี้ทำให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ถึงแม้ในปัจจุบันโครงสร้างยีนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก

▶ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

▶ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.