พำนัก พักพิงแห่งหนใด…ในยามชรา? (Senior care facility)

฿0.00

บรรณาธิการ: โสภาพรรณ รัตนัย
CALL NO: WT104 ส984พ 2555

หนังสือ “พำนัก พักพิงแห่งหนใด…ในยามชรา : Senior Care Facility” เล่มนี้ มีข้อมูลสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ชรา ภาครัฐฯ และเอกชน ตลอดจนรายละเอียดค่าใช้จ่ายตัวอย่างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการเลือกสถานที่เหมาะสมเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอาจยังไม่ครบวงจรแต่เชื่อว่าจะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกสถานที่ที่มีอยู่ได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

 

Copyright © 2019. All rights reserved.