มุมมองในการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic surgery in perspective)

฿0.00

ผู้แต่ง: จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
Call No: WU600 จ535ม 2562

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งอาจพบความผิดปกติตั้งแต่เกิด หรือเป็นหลังจากผู้ป่วยมีพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการรับประทานอาหาร การเคี้ยว และการพูดที่ลำบาก อีกทั้งอาจทำให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรได้  โดยวิธีการจัดฟันจะเป็นการปรับให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่วนการผ่าตัดจะเป็นการแก้ไขขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยอาจจะเป็นการผ่าเพียงแค่ขากรรไกรเดียวหรืออาจจะผ่าทั้งขากรรไกรบนและล่างก็ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเคี้ยว การพูด และการหายใจที่เป็นปกติ รวมถึงทำให้เกิดความสวยงามของใบหน้าของผู้ป่วยอีกด้วย

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

 

Copyright © 2019. All rights reserved.