มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ

฿0.00

โดย :  รศรินทร์ เกรย์ และคณะ
ปีที่พิมพ์ :
2556
เลขหมู่หนังสือ : 
HB886 ม5 no.417 2556 

นิยามผู้สูงอายุในวัย 60 ปี ของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ ในเชิงเศรษฐกิจและสุขภาพที่ใช้อายุเป็นตัวกำหนดนั้นมักมีมโนทัศน์ในเชิงลบ ดังนั้นจึงต้องช่วยกันสร้างมโนทัศน์ใหม่ให้กับนิยามผู้สูงอายุ ให้ความเชื่อเดิมๆ หายไปเพราะเป็นเพียงอคติแห่งวัยเท่านั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันก็คือการสร้างมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ เพราะความรู้สึกของคนทั่วไปมองว่าผู้สูงอายุไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.