ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง

฿0.00

ชื่อเรื่อง : ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง
ผู้เขียน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีพิมพ์ : 2562
เลขหมู่หนังสือ : DS527.7 ท622ย 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดการอ่านหนังสือและการเขียนตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งด้านอักษรศาสตร์และภาษา ทรงงานพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองจำนวนมาก “ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง” พระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางอย่างไม่เป็นทางการเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจากดอยตุง จังหวัดเชียงราย สู่เชียงตุง จังหวัดหนึ่งในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสะท้อนภาพวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประเทศเมียนมาร์ในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอดในรูปแบบภาพประกอบ 4 สีในสไตล์ Scrapbook ทันสมัย อ่านง่าย สอดแทรกไปด้วยพระอารมณ์ขัน ตลอดทั้งเล่ม

ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.