ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ

฿0.00

ผู้แต่ง :  ใจเพชร กล้าจน ‪(หมอเขียว)
ปีที่พิมพ์ : 2554
เลขหมู่หนังสือ : 
WB890 จ931ย 2554  

เทคนิค 9 ข้อ ของการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ซึ่งอาจเลือกทำเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือทำหลายข้อร่วมกันตามแต่สภาพร่างการ หรือการทุเลาเบาบางของความเจ็บป่วยในแต่ละท่าน โดยมีตัวชี้วัดคือให้เกิดสภาพที่เจ็บป่วยน้อย ลำบากกายน้อย เบาสบายกายใจ มีพลัง เป็นอยู่ผาสุกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการมีสุขภาพที่ดีตามพระไตรปิฎก “กกจูปมสูตร” หรือตรงกับตัวชี้วัดของการมีสุขภาพที่ดีของแพทย์ทางเลือกคือ พลังชีวิต ได้แก่ สบาย เบากาย มีกำลัง

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.