รู้ไว้บำบัดใจ

฿0.00

ชื่อเรื่อง : รู้ไว้บำบัดใจ
ปีที่พิมพ์ : 2563
ผู้แต่ง : ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เลขหมู่หนังสือ : WM420 ป418ร 2563

ปัจจุบันผู้คนต่างประสบปัญหาสุขภาพกายและใจซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดอาการเครียดซึ่งเป็นปัจจัยหลักสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับจิตใจที่มักก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง หลายคนเลือกที่จะพูดคุยกับคนใกล้ชิด หลายคนเลือกไปพบจิตแพทย์ ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหากยังไม่รู้จักวิธีการจัดการที่ดีพอ การนำหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเยียวยา รักษาสภาพจิตใจก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นศาสตร์ด้านการแพทย์เพื่อค้นหา ฟื้นฟู และเยียวยาให้จิตใจกลับมาเป็นปกติ เมื่อจิตใจปกติ ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครับ ปัญหาจากการเจ็บป่วย ก็สามารถทุเลาลงได้

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.