ลักษณะเชิงคุณภาพและภาวะผู้ป่วยล้นในงานรักษาคลองรากฟัน

฿0.00

ชื่อเรื่อง :  ลักษณะเชิงคุณภาพและภาวะผู้ป่วยล้นในงานรักษาคลองรากฟัน
ปีที่พิมพ์ : 2562
ผู้วิจัย : สรัญญา วงศ์ศรีสุชน
เลขหมู่หนังสือ : WN230 ส349ล 2562

ผลงานวิเคราะห์ฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะและปริมาณของผู้ป่วยที่เข้าการบริการที่โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ โดยคาดหวังว่าผลการวิเคราะห์จะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพของปัญหาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การวิเคราะห์จะจำกัดขอบเขตการศึกษาอยู่เฉพาะในงานรักษาคลองรากฟันซึ่งเป็นงานเฉพาะสาขาที่มีผู้ป่วยรอคิวการรักษามากที่สุด

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.