ลูกผู้ชายคนนี้ชื่อประเสริฐ ทองเจริญ  

฿0.00

บรรณาธิการ :  กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
ปีที่พิมพ์ :  2562 
เลขหมู่หนังสือ :  CT1548 ล421 2562

หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเสริฐ ทองเจริญ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงผลงานที่ท่านเคยช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะในสาขาไวรัสวิทยา ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างยิ่ง

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.