วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟันผุ (Scientific basis of dental caries prevention)

฿0.00

ชื่อเรื่อง : วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟันผุ
ปีที่พิมพ์ : 2563
ผู้แต่ง : กุสุมาวดี อุทิศพันธ์, สิทธิชัย ขุนทองแก้ว, วิสาขา อุปพงค์
เลขหมู่หนังสือ : WU270 ก733ว 2563

ตำราวิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟันผุเป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยของผู้แต่ง ซึ่งได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟันผุทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทย ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยวิทยาการระบาดของโรคฟันผุในประเทศไทย กลไกด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของโรคฟันผุ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง กระบวนการเกิดโรคและกลยุทธ์ในการป้องกันโรคฟันผุ โดยมีภาพสีประกอบคำอธิบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.