สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงทางการแพทย์ 2 : น้ำมันหอมระเหย

฿0.00

โดย จารีย์ บันสิทธิ์ และคณะ
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขหมู่หนังสือ : QV766 สป316 ล.2 2553

หนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่นำโดยยุง การป้องกันไม่ให้ยุงกัด การใช้สารทาป้องกันยุง การศึกษาลักษณะพืชสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของน้ำมันหอมระเหย และเน้นประมวลความรู้ของการวิจัยสมุนไพรที่มีสารเคมีประเภทน้ำมันหอมระเหยกับผลการตรวจสอบประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดยุง รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.